Deep Democracy (research)

Onderzoek2 februari 2022

In het onderwijs scholen we onze kinderen en jongeren voor een nog ongekende toekomst. Voor een toekomstige samenleving waarin mensen wereldwijd meer van elkaar afhankelijk zijn. In zo’n samenleving zal samenwerking nodig zijn en zullen conflicten tot de orde van de dag behoren. Wereldburgerschapseducatie (WBE) wil jongeren daarop voorbereiden. Met dit onderzoek verkennen we op welke manier Deep Democracy hierbij kan helpen. Meer specifiek bekijken we de relevantie en het effect van Deep Democracy-tools voor wereldburgerschapseducatie in het (basis)onderwijs. De bevindingen van dit onderzoek werden samen met een praktijkvoorbeeld voorgesteld tijdens een webinar, waarvan je de opname en de presentatie kan (her)bekijken.

De resultaten tonen de positieve impact van de DD-tools op de betrokkenheid van leerlingen en op de verdieping van mondiale thema’s in de klas. Zo konden leerlingen verschillende standpunten innemen, oorzaken en verbanden in kaart brengen en alternatieve oplossingen bedenken. De DD-tools kunnen als didactische werkvorm voor WBE worden ingezet maar ook als groepsdynamische tool. Het onderzoek toont het potentieel van DD-tools voor WBE, én voor een ruimer gebruik in de klas- en schoolpraktijk.

Ook het belang van professionele ondersteuning komt aan bod. Leerkrachten hebben nood aan blijvende oefening met de DD-tools om deze goed te kunnen toepassen. Enkel zo kunnen ze zich de nodige attitudes van neutraliteit, compassie, superluisteren, helderheid en intuïtie eigen maken. Het helpt als een ervaren DD-facilitator leerkrachten faciliteert om individueel en onderling te reflecteren over de eigen praktijk. Leraren geven aan vooral moeite te hebben om hun eigen mening los te laten, de opvattingen van de leerlingen niet te sturen en voldoende ruimte te geven aan minderheidsstemmen. In deze leidraad bundelen we een aantal praktische tips en tools om rond mondiale thema’s in gesprek te gaan met leerlingen. Check zeker ook deze blog met podcasts over de relatie tussen wereldburgerschapseducatie en deep democracy!