Inspiratiebrochure: Digitale praktijken voor wereldburgerschapseducatie

Publicatie26 januari 2021

Met deze inspiratiebrochure tracht BeGlobal aan de hand van enkele sprekende voorbeelden het potentieel van digitale tools voor wereldburgerschapseducatie (WBE) uit te lichten. Deze brochure is in eerste instantie ontwikkeld voor educatieve aanbieders van WBE, maar ook voor praktijkactoren uit het onderwijs willen we relevant zijn.

Aan de hand van een exploratieve werkwijze werd in kaart gebracht welke zaken de sector van belang acht bij het ontwikkelen en/of gebruiken van educatieve digitale tools. Contacteer beglobal@enabel.be indien je graag een gedrukte versie van deze publicatie zou ontvangen.