Issue paper 1: Verschillende stromingen van wereldburgerschapseducatie

Publicatie11 december 2020

BeGlobal wil via boeiende publicaties een brug slaan tussen theorie en praktijk in de sector van wereldburgerschapseducatie.

Deze issue paper maakt een analyse van de verschillende stromingen binnen wereldburgerschapseducatie, en bekijkt hoe ze zich tot elkaar verhouden. Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Frans en Engels. Contacteer beglobal@enabel.be indien je graag een gedrukte versie van deze issue paper zou ontvangen.