Issue paper 3 : Zijn de universele waarden van wereldburgerschapseducatie wel universeel?

Publicatie28 september 2021

Wereldburgerschapseducatie promoot bepaalde waarden in onderwijssystemen over de hele wereld. Denk maar aan rechtvaardigheid, duurzaamheid, inclusiviteit, pacifisme, etc..

Maar worden deze waarden overal op dezelfde manier geïnterpreteerd? En zijn deze waarden echt universeel wenselijk? Of schemert hier vooral een Westerse visie door? Deze issue paper biedt aanknopingspunten voor reflectie in het debat!

De publicatie is ook beschikbaar in het Frans en het Engels. Ontvang je graag een papieren exemplaar van deze publicatie? Stuur dan een berichtje naar beglobal@enabel.be.