Jongeren en hun engagement

Onderzoek, Video20 september 2021

BeGlobal ging in debat met 33 jongeren tussen 15 en 19 jaar over hun maatschappelijk engagement.

Eerdere kwantitatieve studies over de persoonlijke en maatschappelijke waarden van jongeren berichtten over een passieve houding tegenover mens en maatschappij. Dit beeld wordt versterkt wanneer gepeild wordt naar hun intensieve en lange termijn inzet. Aan de andere kant vangen we berichten op over het sterke maatschappelijk bewustzijn van jongeren. Denk hierbij maar aan de klimaatmarsen, #MeToo en de Black Lives Matter beweging. Hoe vallen deze schijnbare tegenstrijdigheden te rijmen?

We lieten de jongeren zelf aan het woord over hun maatschappelijk engagement. Dit gebeurde letterlijk tijdens deze 6 podcasts en ook in een kwalitatief onderzoek dat een direct en ongefilterd beeld geeft van wat het vandaag voor jongeren betekent om geëngageerd te zijn. De resultaten (NL / ENG / FR) werden uitgebreid voorgesteld tijdens een webinar met Plan International. Nieuwsgierig maar niet veel tijd?  Deze samenvatting beschrijft de kernboodschappen van het onderzoek en dit filmpje geeft een beeld van de interacties met de jongeren.

Hierop voortbouwend creëerde BeGlobal de gids “Creating space for action” over hoe het aanwakkeren van engagement voor internationale solidariteit bij jongeren. Dit soort innovatieve projecten is bedoeld om jongeren onder te dompelen in directe actie. Het stimuleert (internationale) uitwisselingen en biedt een uitlaatklep voor hun creatief en kritisch denken. Ontvang je graag een gedrukte versie van deze publicatie? Contacteer dan beglobal@enabel.be.


Het wereldburgerschapsprogramma van Enabel ging met verschillende Belgische jongeren in gesprek over hun maatschappelijk engagement.