Multiperspectiviteit

Onderzoek12 oktober 2021

HIVA en BeGlobal onderzochten hoe multiperspectiviteit bijdraagt tot een meer kritische benadering van wereldburgerschapseducatie.

Samen met verschillende educatieve organisaties gingen we op zoek naar spanningsvelden en good practices. Literatuur en praktijk tonen immers het belang van multiperspectiviteit om jongeren te versterken tot kritische burgers die zelf keuzes maken voor een duurzame wereld.

Het onderzoeksrapport werd voorgesteld tijdens een webinar waarvan de presentatie en opname nu beschikbaar zijn.

Nieuwsgierig maar niet veel tijd? Deze samenvatting bevat de kernboodschappen van het onderzoeksrapport.