SoliDare Hub

Verander je idee in actie!

Logo SoliDare Hub

Oproep voor projecten/ initiatieven 2024

Wat?

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, wil het engagement van jongeren voor internationale solidariteit in de kijker zetten en ondersteunen. Heb je een internationaal solidariteitsproject of -initiatief dat je in de praktijk zou willen brengen? Heb je een idee dat moet worden verfijnd en getoetst aan de realiteit? Een nieuwe visie op internationale solidariteit? Dan is deze oproep voor projecten/initiatieven iets voor jou!


Hoe?

Vertel ons wie je bent en ontwikkel je idee door de vragen te beantwoorden via het formulier of een video van maximaal 5 minuten vóór middernacht op 26/02/2024. 10 projecten/initiatieven zullen worden geselecteerd en hun promotoren zullen Enabel ontmoeten voor een interview. Na het interview worden de 5 beste projecten / initiatieven geselecteerd en hun promotoren beginnen het traject, van maart tot november 2024.

Wat is het SoliDare Hub?

De promotoren van de 5 geselecteerde projecten / initiatieven zullen door Enabel worden ondersteund om hun project / initiatief te verfijnen en te verbeteren. Concreet: zodra de behoeften en verwachtingen van de initiatiefnemers zijn bepaald, komen we op 4 zaterdagen (tussen maart en mei 2024) samen in de kantoren van Enabel in Brussel om de voorstellen te bespreken, experts, partners en coaches te ontmoeten en samen te werken om de projecten / initiatieven te verbeteren. Tussen de bijeenkomsten door staat Enabel voor je klaar en kan je doorverwijzen naar mensen die je kunnen helpen om je project / initiatief te verfijnen. Aan het einde van dit proces kan je je briljante project / initiatief presenteren aan een jury op het volgende internationale solidariteitsfestival: SoliDare (oktober / november 2024). De jury zal 1 hoofdprijswinnaar kiezen!

Wat bieden we aan?

Alle geselecteerde projecten/initiatieven zullen genieten van: advies, netwerken met internationale solidariteitsactoren en andere projectleiders, coaching, persoonlijke ondersteuning op maat. Alle projectleiders ontvangen een certificaat als bewijs van het afgelegde traject en op verzoek een aanbevelingsbrief van Enabel. Het winnende project / initiatief ontvangt een prijs van 15.000 euro, te besteden aan aankopen in verband met hun project / initiatief (studiereis, opleiding, coaching, proof of concept, aankoop van materiaal, enz.).

Voor wie?

Voor elke persoon, groep of vzw met een idee van project of initiatief op het gebied van internationale solidariteit. De project / initiatiefnemers moeten in België gevestigd zijn, tussen 18 en 30 jaar oud zijn, zeer gemotiveerd zijn en zich engageren om het hele traject bij te wonen (minstens 4 bijeenkomsten in Brussel op zaterdagen tussen maart en mei 2024, en, als hun project/initiatief wordt geselecteerd, aanwezig zijn op het SoliDare festival, eind 2024). De projecten / initiatieven moeten betrekking hebben op internationale solidariteit en uitgevoerd worden in België of in één van de volgende partnerlanden van de Belgische samenwerking: Burundi, DRC, Guinee, Marokko, Oeganda, Palestina, Rwanda, Senegal en Tanzania.

Wil je meer weten?

Bekijk het reglement of neem contact op met Esra (esra.nurja@enabel.be).

Wil je deelnemen?

Beantwoord de vragen via het formulier of stuur een video van maximaal 5 minuten naar: esra.nurja@enabel.be.