Over ons


BeGlobal is het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie gefinancierd door de Belgische ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het programma werd in 1997 opgericht door voormalig Staatssecretaris Reginald Moreels onder de naam Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur en maakt sinds 1999 deel uit van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel. In 2019 maakt Kleur Bekennen een eerste stap richting Kenniscentrum en wordt Kruit.

Uiteindelijk smolten in 2023 de twee regionale programma’s samen tot het federale kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie BeGlobal.

Visie

We geloven in de kracht van jongeren die zich bewust zijn van mondiale uitdagingen en van de opportuniteiten die onze globale verbondenheid biedt. Jongeren die kritisch nadenken en individueel en collectief in actie komen voor een solidaire en sociaal rechtvaardige en duurzame toekomst. Dat is wat wij als BeGlobal samen met onze vele partners, nastreven.


Missie

Door actief deel te nemen aan de institutionele dialoog, dragen wij bij aan het versterken van een faciliterende omgeving voor wereldburgerschapseducatie (WBE) op nationaal en internationaal niveau.

We doen onderzoek naar ideeën en praktijken binnen wereldburgerschapseducatie. We delen de resultaten ervan via diverse kanalen en formaten zoals publicaties, conferenties, opleidingen, innovatief educatief materiaal, enz.

We inspireren onderwijsprofessionals via tools, opleidingen, netwerking en evenementen. Met als doel WBE te verankeren binnen de schoolwereld, stimuleren we de kritische reflectie, de uitwisseling en de samenwerking tussen de verschillende WBE-actoren.

Meer in het algemeen laten wij jongeren kennismaken met de complexiteit van mondiale uitdagingen en onderlinge afhankelijkheidsrelaties en werken we op opportuniteiten om zich individueel en collectief te engageren.


Wat is wereldburgerschapseducatie?

Wereldburgerschapseducatie is een educatie dat mensen in staat stelt kritisch na te denken over de wereld en hun plaats daarin; om hun ogen, hart en geest te openen voor de realiteit van de wereld op lokaal en mondiaal niveau. Wereldburgerschapseducatie stelt mensen in staat te begrijpen, te verbeelden, te hopen en te handelen om een wereld tot stand te brengen van sociale en klimaatrechtvaardigheid, vrede, solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid, duurzaamheid op aarde en internationale verstandhouding. Wereldburgerschapseducatie gaat om respect voor mensenrechten en diversiteit, inclusie en een waardig leven voor iedereen, nu en in de toekomst. (Dublin Declaration, 2022)


Definitie wereldburgerschapseducatie

Wereldburgerschap omvat voor BeGlobal twee gelijkwaardige pijlers: mondiaal bewustzijn en kritisch burgerschap. Mondiaal bewustzijn verwijst naar het bewustzijn dat mensen wereldwijd met elkaar verbonden zijn, zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak. We maken bovendien allemaal deel uit van de mensheid en samenwerken vanuit sociale rechtvaardigheid is nodig om de problemen van onze tijd en van de toekomst aan te pakken.

Daarnaast is kritisch burgerschap cruciaal: het kunnen en durven bevragen van bestaande regels en machtsrelaties, het erkennen en respecteren van verschillende overtuigingen en perspectieven, geïnformeerd in discussie kunnen en durven gaan.

Wereldburgerschapseducatie is educatie die inzet op deze twee pijlers. Zo wil het lerenden competenties aanreiken die het mogelijk maken om actief te participeren aan de samenleving, zowel lokaal als globaal.

In deze visietekst kaderen we wereldburgerschapseducatie en onze positie als kenniscentrum binnen Enabel.

Ons aanbod

Bekijk ons aanbod

Ons netwerk - GCE partners

Vanuit onze rol als kenniscentrum werken we natuurlijk niet alleen.

Wij maken ons sterk op regionaal niveau door samen te werken met onder andere NGO federatie, UNESCO scholen, NGO’s actief in wereldburgerschapseducatie (ontdek ze in de educatieve kaart voor wereldburgers), universiteiten en hogescholen….
Ook op internationaal niveau kunnen we rekenen op vruchtbare samenwerkingen met actoren zoals het Mondiaal onderwijsnetwerk Europa (GENE), Academisch netwerk voor mondiaal onderwijs en leren (ANGEL).

Framework

Wereldburgerschap in de wereld, Europa, België en Vlaanderen.

Lees meer

SDG's

Wereldburgerschapseducatie en de Sustainable Development Goals.

Lees meer

Pedagogische principes

Pedagogische principes voor wereldburgerschapseducatie.

Lees meer

Ons team

Iris Uyttersprot

Iris Uyttersprot
Waarnemend coördinator

+32 476 920 231

Nederlandstalig team
caroline decombel

Caroline Decombel
Expert Wereldburgerschapseducatie

+32 471 063 443

Arne Carpentier

Arne Carpentier
Verantwoordelijke Praktijkondersteuning

+32 477 650 876

Greet Kaufmann

Greet Kauffmann
Verantwoordelijke Praktijkondersteuning

+32 477 650 876

Lisa Vanderhaeghen

Lisa Vanderhaeghen
Project & Event Officer

+32 488 375 451

Stefanie Bakelandt

Stefanie Bakelandt
Coördinator

Latifah Abdou

Latifah Abdou
Verantwoordelijke Praktijkondersteuning

Caroline Schlammes
Communication Officer

+32 478 152 628

Franstalig team
Isabelle Van Wesel

Isabelle Van Wesel
Verantwoordelijke Praktijkondersteuning

+32 471 557 161

Julie Bijnens

Julie Bijnens
Verantwoordelijke Praktijkondersteuning

+32 495 273 024

Cécile Giraud

Cécile Giraud
Expert Wereldburgerschap

+32 494 105 739

Marie Delfosse

Marie Delfosse
Verantwoordelijke Praktijkondersteuning

+32 475 882 864

Esra Nurja

Esra Nurja
Verantwoordelijke Praktijkondersteuning

+32 474 114 743

Morgane André

Morgane André
Communicatiemedewerker

+32 475 802 673

Karina Widyani

Karina Widyani
Project & Event Officer

+32 476 606 492

Sarah Dujardin

Sarah Dujardin
Verantwoordelijke Praktijkondersteuning