OVER ONS

SDG'S


Wereldburgerschapseducatie en de Sustainable Development Goals

Wereldburgerschapseducatie kreeg een sleutelpositie toebedeeld in de Agenda 2030. Ontwikkelingsdoelstelling 4.7 wil ervoor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent wereldburgerschap.

BeGlobal zet zich in voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Deze 17 doelstellingen willen tegen 2030 wereldwijd een einde maken aan armoede, ongelijkheid en honger en willen een duurzame en vreedzame samenleving op aarde mogelijk maken.

Wereldburgerschapseducatie draagt bij tot het realiseren van alle SDG’s. Daarom is inzetten op wereldburgerschapseducatie niet alleen een finaliteit op zich, maar is het ook een essentiële voorwaarde voor het realiseren van de agenda 2030.

Wereldburgerschapseducatie definities

Framework

Wereldburgerschap in de wereld, Europa, België en Vlaanderen.

Lees meer

Pedagogische principes

Pedagogische principes voor wereldburgerschapseducatie.

Lees meer